Opiniuj.pl - strona główna

Opiniami warto się dzielić!

Regulamin serwisu

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz użytkowników serwisu internetowego Opiniuj.pl, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego użytkownia serwisu Opiniuj.pl w celu wymiany informacji, a w szczególności opinii na temat wszelkiego rodzaju produktów i usług.
 2. Użytkownik serwisu Opiniuj.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opiniuj.pl jako udostępniający zasoby systemu teleinformatycznego w celach przechowywania danych nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników serwisu Opiniuj.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, obscenicznych, wulgarnych, uznanych powszechnie za naganne, społecznie niewłaściwe, naruszających zasady Netykiety, zawierających dane osobowe. Zabronione jest równiez zamieszczanie przekazów reklamowych, spamu lub niezamówionych informacji handlowych.
 4. Opiniuj.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3 regulaminu oraz treści w stosunku do których wpłynęło urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne informacje o ich bezprawnym charakterze. Usuwane będą również treści o niskiej przydatności dla użytkowników serwisu Opiniuj.pl. O przydatności informacji decyduje redaktor serwisu Opiniuj.pl, kierując sie między innymi zasadami opisanymi na stronie: Jak napisać opinię. Opiniuj.pl zastrzega prawo do blokowania dostępu do serwisu użytkownikom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia regulaminu.
 5. Opiniuj.pl może wykorzystywać podany przez Ciebie adres e-mail do wysyłania Ci powiadomień związnych z utworzonymi przez Ciebie treściami, jak rówież w celu informowania Cię o nowościach i zmianach w serwisie.
 6. Jeśli chcesz by Twoja opinia i przesłane z nią dane zostały usunięte z serwisu Opiniuj.pl, to poinformuj redaktora o tym pisząc na adres redakcja@opiniuj.pl.
 7. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Opiniuj.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, które stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Opiniuj.pl.

Polityka prywatności

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Dobrzyński, ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków; adres kontaktowy poczty elektronicznej: redakcja@opiniuj.pl
 2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych w Serwisie, wykorzystywanych w celu prowadzenia serwisu internetowego z opiniami o produktach usługach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania opinii w Serwisie.
 3. Dane o użytkownikach i ich zachowaniu pozyskiwane są poprzez ich dobrowolnie wprowadzone w formularzach systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkowników plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 4. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL), przez co zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 5. Serwis korzysta z plików cookies zamieszczonych na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu w celu identyfikacji użytkownika i utrzymania jego sesji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie oraz parametry ich połączenia z serwerem mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Takim odbiorcą jest firma hostingowa na której serwerach utrzymywany jest serwis, której dane są przekazywane na podstawie umowy powierzenia.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są one przesyłane poza teren Unii Europejskiej.
 13. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia presonalizacji reklam.